Numar Telefon: 0727 87 22 88

Toluen Reactiv pentru analiza

Sample Image
  Toluen Reactiv pentru analiza
 • Forma lichid
 • Culoare incolor
 • Miros caracteristic
 • pH nu se aplica
 • Punctul de topire -95 C
 • Temperatura de fierbere/interval 110,6 C
 • de temperatura de fierbere
 • Punctul de aprindere 4 C metoda :c.c
 • Limita inferioara de explozie 1,2 % (V)
 • Limita superioara de explozie 8 % (V)
 • Presiunea de vapori 29 hPa la 20 C
 • Densitatea de vapori relativa 3,18
 • Densitate relativa 0,87 g/cm3 la 20  C
 • Solubilitate în apa: 0,52 g/l la 20  C
 • Coeficient de repartitie: n- log Pow: 2,65
 • Vâscozitate dinamica 0,6 mPa.s la 20 C
Catre Magazin Online