Numar Telefon: 0727 87 22 88

Glicerina anh. (1L=1,23kg)

Sample Image
  Glicerina anh. (1L=1,23kg) pentru analiza
 • 1. Formula chimică: C3H8O3 
 • 2. Masa moleculară relativă: 92,09
 • Sinonime: 1,2,3 Propantrilol, Trihidroxilpropan, Protol
 • 3. Proprietăţi: Lichid limpede, incolor, vâscos.
 • Solubil în apă.
 • Densitatea (d420): 1,26 g/cm3
 • pH-ul (100 g/l, H2O, la 20 0 C): ~ 5, neutru la turnesol
 • Temperatură de fierbere:  290 0 C (554 0 F)
 • Temperatură de topire : 18 0 C (64 0 F)
 • Densitatea vaporilor (aer = 1): 3,17
 • 4. Utilizări: în laboratoare de analiză şi în diverse scopuri industriale.
 • CAS Nr. 56-81-5
 • EINECS Nr. 200-289-5
 • 5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE
 • Caracteristica U.M.
 • Conţinut (C3H8O3) % 98 – 101 
 • Aciditate/Alcalinitate – Conf. det.
 • Cloruri (Cl) %max. 0,001
 • Metale grele (Pb) %max. 0,0008
 • Apă %max. 0,5
 • Reziduu la calcinare %max. 0,001
 • 6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT ŞI DOCUMENTE
 • Glicerina anhidră, reactiv pentru analiză, se ambalează în flacoane de polietilenă, cu un conţinut net de 1kg. Ambalajele vor fi foarte bine etanşate, pentru a se evita scurgerile de produs. Glicerina este stabilă în condiţii normale de manipulare şi depozitare.
 • Marcarea şi etichetarea (identificarea) sunt conform OUG 200/2000 şi HG 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Simbol avertizare: —-,  R: —-, S: —-
 • Depozitarea: Depozitarea ambalajelor cu produs se face într-o zonă bine ventilată şi răcoroasă, departe de lumină, căldură, surse de aprindere sau materiale incompatibile. Se interzice fumatul în locurile de depozitare.
 • Cod F 7.2-10
 • Incompatibilităţi: agenţi oxidanţi puternici (poate reacţiona violent cu anhidrida acetică, oxiclorura de calciu, oxizi de crom şi hidruri ale metalelor alcaline).
 • Produşi periculoşi de descompunere: Vapori şi gaze toxice se degajă, dacă se implică într-un incendiu. Glicerina se desocmpune la încălzire peste 290 0 C cu formarea unui gaz coroziv (acroleina).
 • Transportul: se face cu mijloace de transport acoperite. Nu este un produs clasificat ca fiind periculos.
 • La documentele de transport se anexează declaraţia de conformitate şi fişa tehnică de securitate a produsului.
 • 7. Valabilitate: în condiţiile de ambalare, depozitare şi transport prevăzute, termenul de valabilitate al Glicerinei anhidre, reactiv pentru analiză, este de 1 an de la data fabricaţiei.
Catre Magazin Online