Numar Telefon: 0727 87 22 88

Acid Acetic

Sample Image
  ACID ACETIC 80 % pentru analiza
 • Stare de agregare: lichid limpede
 • Culoare: incolor
 • Miros: puternic întepator, caustic
 • La temperatura mai mica de 16°C se prezinta sub forma de cristale transparente .
 • Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu
 • Punct de fierbere(1013 hPa) : 116- 1180C literatura
 • pH (solutie): Nedisponibile
 • Limite de explozivitate: 4 -17 % vol. literatura
 • Solubilitate în apa: în orice proportie
 • Punct de inflamabilitate: 400C(Cupa inchisa) literatura
 • Presiune de vapori la 200C: 11 mm Hg FTS Mat prima
 • Vâscozitate dinamica (200C): : 1,22 mPa*s Merck
 • Densitate specifica la 200C: 1,050-1,052 g/cm3
 • Densitate de vapori (aer=1): 2,07 literatura
 • Alte proprietati fizico-chimice:
 • Alte solubilitati: alcool, eter, glicerina, sulfura de carbon.
 • Punct de inghetare/topire: 16,6oC la 260 mbar FTS Mat prima
 • Viteza de evaporare: 0,97 FTS Mat prima
 • Indice de refractie: ~1,37 Merck
 • Temperatura de aprindere: 4850C literatura
 • log Pow: – 0,17 experimental (Lit)
 • Factor de bioconcentratie: < 1 calculat (HSDB)
Catre Magazin Online
  Acid acetic, solutii volumetrice 0,1N:0,5N:1N;2N
Solicita Oferta/Informatii